.

Kategori

Sökresultat

Nathan
Snow
Karlsson
Rodinson
Antikvarisk
148,00 kr

The Himalayan Kingdoms

Bhutan, Sikkim and Nepal

av Pradyumna P. Karan

Antikvarisk
208,00 kr

Ett annat Israel

av Susan Nathan

Antikvarisk
80,00 kr

Palestinians between terrorism and statehood

av Pinhas Inbari

Antikvarisk
80,00 kr

Folkmord

Rapport från Internationella kommissionen för undersökning av USA:s krigsförbrytelser i Indokina

av Franck, Hans Göran / Rothpfeffer, Tomas [red.]

Antikvarisk
148,00 kr

Asiatiskt drama

En undersökning om nationernas fattigdom

av Gunnar Myrdal

Antikvarisk
80,00 kr

Lin Biaos sammansvärjning och död

Hur Maos utvalde efterträdare intrigerade och misslyckades. En redogörelse inifrån om den av de mest bisarra och hemlighetsfulla händelserna i kinas moderna historia

av Yao Ming-le

Antikvarisk
80,00 kr

Vietnam i dokument

av Teddy m fl [red.] Arnberg

Antikvarisk
60,00 kr

Röd stjärna över Kina

av Edgar Snow

Antikvarisk
80,00 kr

Det nya Kina

En översikt

av Adams, Ruth (red.)

Antikvarisk
40,00 kr

Mao Tse-Tung

av Per-Olof Karlsson

Antikvarisk
65,00 kr

Israel and the arabs

av Maxime Rodinson

Ny
80,19 kr

Bulldozers mot ett folk

Om ockupationen av Palestina och det svenska sveket

av Andreas Malm