.

Kategori

Sökresultat

Ny
601,89 kr

Minne, historia, glömska

av Paul Ricoeur

Ny
564,15 kr

Den amerikanska storstadens liv och förfall

av Jane Jacobs

Ny
507,55 kr

Utveckling som frihet

av Amartya Sen

Ny
507,55 kr

Sanning och metod

I urval

av Hans-Georg Gadamer

Ny
469,81 kr

Den kosmopolitiska blicken eller

Krig är fred

av Ulrich Beck

Ny
450,94 kr

Sex, pengar och makt

Om det kollektiva livets omvandlingar

av Bill Jordan

Ny
432,08 kr

Kultur och kritik

av Pierre Bourdieu

Ny
432,08 kr

Kroppens fenomenologi

av Maurice Merleau-Ponty

Ny
432,08 kr

Medierna och moderniteten

av John B. Thompson

Ny
413,21 kr

Vad eller vem?

En pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet [diss.]

av Moira von Wright

Ny
413,21 kr

Den sociala världens fenomenologi

av Alfred Schütz

Ny
394,34 kr

Den nya sociala frågan

Om arbete, inkomst och rättvisa : en antologi

av Kildal, Nanna (red)