.

Kategori

Sökresultat

Ny
262,26 kr

Den orörliga lågan

Analyser av femton 1900-talsdikter

av Göransson, Sverker / Mesterton, Erik

Ny
281,13 kr

Socialt arbete i ett föränderligt Europa

av Walter Lorenz

Ny
394,34 kr

Kön och existens

Studier i Simone de Beauvoirs Le deuxième sexe

av Eva Gothlin

Ny
233,96 kr

Om vetenskapens gränser

Socialfilosofiska betraktelser

av Sten Andersson

Ny
507,55 kr

Utveckling som frihet

av Amartya Sen

Ny
158,49 kr

Karl-Otto Apel

En introduktion

av Walter Reese-Schäfer

Antikvarisk
178,00 kr

Den öppna kroppen

Om könssymbolik i modern kultur

av Jorun Solheim

Ny
413,21 kr

Vad eller vem?

En pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet [diss.]

av Moira von Wright

Ny
375,47 kr

Sociala representationer

Om vardagsvetandets sociala fundament

av Chaib, Mohamed / Orfali, Birgitta (red.)

Ny
356,60 kr

Europeiska filosofier

Metafysikens slut, subjektets död och rationalitetens kris

av Fovet, William (red.)

Ny
394,34 kr

Faderskapets omvandlingar

Frånvarons socialpsykologi

av Thomas Johansson

Ny
205,66 kr

Sexualitetens historia 2

av Michel Foucault