.

Kategori

Sökresultat

Burland
Kjellström
Zetterquist

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Människor utan maskiner

av Cottie Burland

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Other cultures

Aims, methods and achievements in social anthropology

av John Beattie

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Flera fält i ett

Socialantropologer om translokala fältstudier

av Ulf Hannerz

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Fjärran folk

Levnadsvillkor och kultur i sex primitiva samhällen

av Kaj Birket-Smith

Ny
262,26 kr

De moderna egyptiernas seder och bruk

av Edward William Lane

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Till bords

Vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesamhället

av Ingrid Nordström

Ny
139,62 kr

Den amerikanska kulturen

av Jean-Pierre Fichou

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Människotyper

En inledning till socialantropologin

av Raymond Firth

Antikvarisk
228,00 kr

Om jojk

av Rolf Kjellström

Ny
233,96 kr

Jazzbilder

av J Zetterquist

Antikvarisk
69,00 kr 138,00 kr

Lusthusporten

En forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993

av Mats Hellspong

Ny
215,09 kr

Bonde-Praktikan

En liten bok, som kallas bonde-praktika, eller wäderbok, innehållandes några sköna reglor, huruledes man skall känna och lära årsens lopp, alltid warandes, år ifrån år