.

Kategori

Sökresultat

Ekström
Matisse

Ny
601,89 kr

Plats, poetik och politik

Samtida konst i det offentliga rummet

av Linda Fagerström

Antikvarisk
178,00 kr

Könsskillnadens estetik?

Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990- talen

av Johanna Rosenqvist

Antikvarisk
248,00 kr

Bildernas förräderi

av Peter Ekström

Antikvarisk
178,00 kr

Konst med konst som motiv

av Hans Örtegren

Antikvarisk
298,00 kr

Konst med konst som motiv

Parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst : Art about art : the aesthetics of the paraphrase in 20-th century art

av Hans Örtegren

Ny
337,74 kr

Om konst

av Henri Matisse

Antikvarisk
80,00 kr

Tidig kristen konst

av Pierre Bourguet du s.j.

Antikvarisk
80,00 kr

Att se på konst och att förstå konst

För Studiekamraten

av Sixten Strömbom

Antikvarisk
80,00 kr

Konsten och livet

Valda essayer

av Roger Fry

Antikvarisk
498,00 kr

Zorn

Människan och konstnären

av Gerda Boëthius

Antikvarisk
148,00 kr

Från renässans till 1800-tal

Texthäfte till planschavdelningen

av Oscar Reutersvärd

Antikvarisk
148,00 kr

Dokument av svenska skulptörer

Nationalmuseum 9/12 1988-27/3 1989

av Bråhammar, Gunnar ; Robertson, Viola et al