.

Kategori

Sökresultat

Berner
Osvald

Antikvarisk
258,00 kr

Industrializing organisms

Introducing evolutionary history

av Philip Scranton

Ny
290,57 kr

Självhushållning på Djupadal

av Mandelmann, Marie / Mandelmann, Gustav

Antikvarisk
158,00 kr

Rural development in Asia

Meetings with Peasants

av Gilbert Etienne

Antikvarisk
50,00 kr

Kolchos

av Rolf Berner

Antikvarisk
308,00 kr

Från Pier de' Crescenzi till Albrecht Thaer

Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling

av Olof Kåhrström

Antikvarisk
60,00 kr

De sociala klasserna i jordbrukssamhället

av Rodolfo Stavenhagen

Antikvarisk
158,00 kr

Swedish agriculture

av Hugo Osvald

Antikvarisk
158,00 kr

Lantbruksforskare om framtiden

Fakta och värderingar vid LUI:s symposium om produktionspotentialen i jord- och skogsbruk, Tammsvik oktober 1984 : [uppsatser om utvecklingen inom jord- och skogsbruksforskningen] : en skrift framtagen på uppdrag av LUI:s planeringsråd
Antikvarisk
148,00 kr

Produktionspotentialen i lantbruket år 2010

Slutsatser från LUI:s symposium om produktionspotentialen i jord- och skogsbruk, Tammsvik okt. 1984 : [experternas bedömningar om avkastningen m m inom jord- och skogsbruket] : en skrift framtagen på uppdrag av LUI:s planeringsråd

Antikvarisk
148,00 kr

Allmän arbetslära för jordbruket

av Nordenborg, M. O. ; Haraldson, Åke ; Kämpe, Yngve

Antikvarisk
148,00 kr

Jordbruket inför 60-talet

av Helge Kristersson

Antikvarisk
70,00 kr

Fakta om jordbrukspolitiken

av Sven Johan Reinhold Holmström