.

Kategori

Sökresultat

Kort handledning i skogshushållning
LINDENCRONA

Antikvarisk
388,00 kr

Under vildmannafanan

Kungl. Västerbottens regemente efter 1 världskriget

av Granberg, Harry (utg.)

Ny
356,60 kr

Aircraft Carriers of the World, 1914 to the Present

An Illustrated Encyclopedia

av Roger Chesneau

Antikvarisk
158,00 kr

Kort handledning i skogshushållning

Antikvarisk
218,00 kr

Örlogsmän som diplomater

av Kenneth Edwards

Antikvarisk
80,00 kr

Vapen genom tiderna. Kastvapen och eldvapen.

av William Reid

Antikvarisk
148,00 kr

Gripen

The first fourth generation fighter

av Ahlgren, Jan & Linnér, Anders & Wigert, Lars

Antikvarisk
198,00 kr

Underbefälets historia

Minnesskrift på uppdrag av Försvarsväsendets underbefälsförbund utarbetad

av Albin Widén

Ny
80,19 kr

AK47

Vapnet som förändrade världen

av Michael Hodges

Antikvarisk
98,00 kr

Alternativa framtider

Framtidsbedömningar av betydelse för svensk säkerhetspolitik och försvarsutveckling.

av NILS M.Fl. ANDRÉN

Antikvarisk
148,00 kr

Den största felräkningen

Kapprustningen i världen

av ALVA MYRDAL

Antikvarisk
198,00 kr

Blixtkrig mot Sverige

av PER LINDENCRONA

Antikvarisk
228,00 kr

Köld och mörker

Världen efter kärnvapenkrig / Konferensen om långsiktiga globala biologiska följder av kärnvapenkrig

av Ehrlich, Paul R. & Iseborg, Raoul m.fl.