.

Kategori

Sökresultat

Strindberg

Antikvarisk
148,00 kr

Introduktion till astronomin

av Wallenquist, Åke (1904-1994)

Antikvarisk
178,00 kr

Chemische Abhandlung

von der Luft und dem Feuer

av Scheele, Carl Wilhelm (1742-1786)

Antikvarisk
178,00 kr

Ordalek

och småkonst

av August Strindberg

Antikvarisk
75,00 kr

Drift pumice on postglacial raised shortlines

of northern Europe

av Richard E Binns

Antikvarisk
148,00 kr

Från de stora forskarnes arbetsfält

Med ett förord av professor Svante Arrhenius (1859-1927)

av Friedrich Dannemann

Antikvarisk
65,00 kr

Livet i havet

av Thorson, Gunnar (1906-1971)

Antikvarisk
60,00 kr

Jordbävningar och vulkaner

av Wilhelm Meyer

Antikvarisk
148,00 kr

Djuphavets gåtor

Efter radioföredrag hållna hösten 1942

av Pettersson, Hans (1888-1966)

Antikvarisk
60,00 kr

Akademiska avhandlingar

Kommenterade av Jan Trofast [Berzelius, Jöns Jacob (1779-1848)]

av Jan [utg.] Trofast

Antikvarisk
148,00 kr

Stenar i färg

av Lundegårdh, Per H. (1919-2000)

Antikvarisk
298,00 kr

Euclidis Elementa

De sex första jemte efte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundliga inledning till geometrien, Till svenska ungdomens tjenst utgifna af Mårten Strömer (1707-1770)

av Euclides (Euklides, ca 300 f.Kr.)

Antikvarisk
148,00 kr

Newcombs astronomi för alla

En populär framställning av himmelsföreteelserna

av Simon Newcomb