.

Kategori

Sökresultat

Ny
205,66 kr

Klingande Sverige

Musikens vägar genom historien

av Kjellberg, Erik / Ling, Jan

Ny
186,79 kr

Den svenska koden

av Marie Bengts

Ny
252,83 kr

Svenska tabun

av Karl-Olov Arnstberg

Ny
469,81 kr

I andra länder

av Magnus Berg

Ny
337,74 kr

Dödens riter

av Söderpalm, Kristina (red.)

Ny
488,68 kr

Folkminnen

av Bengt af Klintberg

Antikvarisk
148,00 kr

Skånes renässans

Kulturen 2000

av Hansen, Kjell (red)

Antikvarisk
148,00 kr

De etnologiska undersökningarna i Uppsala

Organisation och utveckling 1878-1978

av Åsa Nyman

Ny
941,51 kr

Musiken i Sverige

1. Från forntid till stormakttidens slut / 2. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810 / 3. Den nationella identiteten 1810-1920 / 4. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990

av Jonsson, Leif / Åstrand, Hans (red)

Antikvarisk
198,00 kr

Om lapparna i Sverige

av K. B. Wiklund

Antikvarisk
148,00 kr

Till bords

Vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesamhället

av Ingrid Nordström

Antikvarisk
298,00 kr

Helg och söcken

Bilder ur svenska folkets liv och arbete vid mitten av förra seklet

av Mats Rehnberg