• New
Johansson, Katarina | Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom pri...
  • Johansson, Katarina | Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom pri...

Johansson, Katarina | Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom pri...

SEK564.15
Denna bok är förlagsny.

Författare: Johansson, Katarina
Förlag: Natur och kultur
Genre: Psykologi
Ämnesord: Alcohol-related disorders (MeSH) -- Substance-related disorders (MeSH) -- Drogmissbruk -- Opioid-related disorders (MeSH) --
Artikelnr: 594923

Bindning & skick: Pappband (förlagets). 8:o (upp till cirka 148x210 mm) | År: 1999 | Omfång: 293 s. | ISBN: 9789127072176 | Språk: Svenska
Typ av bok
Bindning
Quantity
Last items in stock

 

Säker sajt

 

Billig enhetsfrakt

 

14 dagars ångerrätt med fri retur

Många människor dricker för mycket och har ett riskbruk av alkohol som påverkar hälsan och välbefinnandet utan att de för den skull kan uppfattas som missbrukare. Att vara beroende av läkemedel kanske inte heller är något som märks utåt, men kan innebära stora svårigheter i den enskildes liv, liksom för anhöriga.

Denna bok fyller ett tomrum då den fokuserar på drogproblem som anses för små för den särskilda beroendevården men som ändå allvarligt försämrar människors hälsa och livskvalitet. För en så tidig insats som möjligt behöver alla som arbetar inom primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och psykiatrisk öppenvård kunskap om drogrelaterade problem. Boken vänder sig till studerande likaväl som till redan yrkesverksamma.
Förhållningssättet i boken bygger på en av WHO understödd modell för arbete med livsstilsförändringar där man betonar samarbete och dialog. Här beskrivs på ett konkret sätt motiverande samtal, en samtalsmetod som syftar till att öka individens vilja och förmåga att förändra sina riskabla drogvanor. Metoder för att kartlägga bl a konsumtion och konsekvenser lärs ut. Boken redogör också för behandlingsinsatser, t ex enkla interventioner vid alkoholproblem och långsam nedtrappning vid läkemedelsberoende. Även basfakta om droger presenteras.
Den andra reviderade utgåvan är utökad och har kompletterats med ny aktuell forskning och klinisk erfarenhet. Avsnittet med basfakta om alkohol och droger har, liksom övriga kapitel, uppdaterats och utökats.


Katarina Johansson är psykolog, med kand, journalist och författare. Hon har arbetat med läkemedelsberoende inom bl a öppenvårdspsykiatrin i Skåne.
Peter Wirbing är utbildningsledare vid Beroendecentrum Stockholm, adjungerad klinisk adjunkt (i psykiatri) vid Karolinska Institutet och författare.
Som enskilda kapitelförfattare medverkar även psykologerna Lars Forsberg och Mathilda Zotterman, och Mats Hilte, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.


Komplett titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjä...

Komplett titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjä...

Komplett titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjä...

Komplett titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjä...

Komplett titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjä...

Komplett titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri
Denna bok är förlagsny.

Författare: Johansson, Katarina
Förlag: Natur och kultur
Genre: Psykologi
Ämnesord: Alcohol-related disorders (MeSH) -- Substance-related disorders (MeSH) -- Drogmissbruk -- Opioid-related disorders (MeSH) --
Artikelnr: 594923

Bindning & skick: Pappband (förlagets). 8:o (upp till cirka 148x210 mm) | År: 1999 | Omfång: 293 s. | ISBN: 9789127072176 | Språk: Svenska
594923
1 Item

Data sheet

BOKREA
Ord. pris

Specific References

ISBN
9789127072176