Vi är intresserade av att köpa in böcker i alla kategorier och genrer, med undantag för:

 - Trasiga eller fuktskadade böcker

 - Uppslagsverk och andra verk av encyklopedisk karaktär

 - Bokklubbsböcker (Bra böcker, Svalan, Månadens bok etc)

Vi betalar inget, eller väldigt ringa summor för:

 - Pocketböcker

 - Modern litteratur (i synnerhet sådant som fortfarande finns att tillgå via den normala bokhandeln)

 - Kurslitteratur (som kommer i nya upplagor allteftersom)

Om du har böcker att sälja, fota gärna av dem (ett urval räcker och du behöver bara fota bokryggarna i hyllorna) och sänd bilderna till [email protected], så tittar vi på dem och återkommer till dig. Vi hämtar tyvärr inga böcker, utan du får ta dem till oss på Skiftesvägen 6, Grisbacka, Umeå. Vid överenskommelse kan vi dock ombesörja frakt från dig. 


VILLKOR

När vi tittat igenom böckerna lämnar vi ett bud på vad vi kan betala via epost eller sms till den epostadress eller mobilnummer som du lämnat. Vi ber dig att höra av dig så snart du kan, så att vi kan ta hand om böckerna. 

Hör vi inte av dig inom 14 dagar från att vi lämnat bud, godtar du att vi tolkar budet som accepterat och tar hand om böckerna, slänger dem som saknar ekonomiskt värde och katalogiserar resten. Det finns då ingen möjlighet att hämta igen böckerna efter denna tidsperiod. 

Du har tre månader från att vi lämnat bud att hämta ut pengarna eller höra av dig med ett kontonummer för banköverföring. Om du inte efterfrågat pengarna under nämnd tidsperiod godtar du att vi tolkar tystnaden som att du skänker böckerna till oss utan ytterligare krav. 

Väljer du att inte acceptera vårt bud är du skyldig att hämta igen böckerna inom 5 vardagar efter bud. Gör du inte det, godtar du att vi tolkar budet som accepterat trots allt och tar hand om böckerna. 

Du accepterar dessa villkor genom att lämna in böcker för ev. inköp. Vi försöker att lämna ett bud inom 7 vardagar efter inlämnandet. Men vi reserverar oss för dröjsmål. Hör gärna av dig via epost eller telefon ifall du tycker att det dröjer.