Vi är intresserade av att köpa in böcker i alla kategorier och genrer, med undantag för:

 - Trasiga eller fuktskadade böcker

 - Uppslagsverk och andra verk av encyklopedisk karaktär

 - Bokklubbsböcker (Bra böcker, Svalan, Månadens bok etc)

Vi betalar inget, eller väldigt ringa summor för:

 - Pocketböcker

 - Modern litteratur (i synnerhet sådant som fortfarande finns att tillgå via den normala bokhandeln)

 - Kurslitteratur (som kommer i nya upplagor allteftersom)

Om du har böcker att sälja, fota gärna av dem (ett urval räcker och du behöver bara fota bokryggarna i hyllorna) och sänd bilderna till [email protected], så tittar vi på dem och återkommer till dig. Vi hämtar tyvärr inga böcker, utan du får ta dem till oss på Skiftesvägen 6, Grisbacka, Umeå. Vid överenskommelse kan vi dock ombesörja frakt från dig.