Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern : en demokratifråga - kartläggning, analys, reflektioner
  • Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern : en demokratifråga - kartläggning, analys, reflektioner

Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern : en demokratifråga - kartläggning, analys, reflektioner

253,00 kr
Denna bok är förlagsny.

Förlag: Nordicom
Genre: Media och kommunikation
Artikelnr: 295136183

Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2018 | Omfång: 221 s. | ISBN: 9789187957963 | Språk: Svenska
Typ av bok
Bindning
Kvantitet
LEVERANS: Skickas inom 3-5 vardagar. JUST NU EJ TILLGÄNGLIG I BUTIK I UMEÅ, dock beställningsbar här.

  • Säker sajt Säker sajt
  • Billig enhetsfrakt Billig enhetsfrakt
  • 14 dagars ångerrätt med fri retur 14 dagars ångerrätt med fri retur
Denna skrift innehåller en kunskapsöversikt rörande medie- och informationskunnighet. Här redovisas resultatet av det uppdrag Nordicom fick av regeringen i budgetpropositionen för 2018. Den kartläggning av insatser för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK), som genomfördes hösten 2017 av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd, skulle vara utgårspunkt för kunskapsöversikten.
Många av dagens samhällsfrågor är kopplade till digitaliseringen och konsekvenser av digitaliseringen. Inte minst ställs nya krav på medborgarna i en digitaliserad medie- och kommunikationskultur utifrån ett demokratiperspektiv. Det är mot denna bakgrund kunskapsöversikten har utarbetats.
En viktig utgångspunkt har varit att betrakta MIK i ett helhetsperspektiv - som en del av många olika politikområden och inte minst demokratipolitiken. Samtidigt måste den nationella politiken mer än någonsin ha ett ömsesidigt utbyte med såväl europeisk som global politik.
Kunskapsöversiktens inledande avsnitt söker fånga aktuella utmaningar och möjligheter rörande MIK i digitaliserings tid, ett annan avsnitt behandlar MIK som begrepp och innehåll. I ett avslutande kapitel presenteras de konklusioner som kan dras från kunskapsöversiktens olika delar och ett framåtblickande scenario med betoning på styrning, implementering och samverkan. Dessutom presenters tre modeller för hur MIK har organiserats i andra länder - Irland, Norge och Finland är i fokus.
Det är min förhoppning att den kunskap som presenteras i boken kommer till användning i många olika sammanhang i en tid då de demokratiska principerna är viktigare att slå vakt om än kanske någonsin tidigare.


Denna bok är förlagsny.

Förlag: Nordicom
Genre: Media och kommunikation
Artikelnr: 295136183

Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2018 | Omfång: 221 s. | ISBN: 9789187957963 | Språk: Svenska
295136183-9789187957963

Datablad

BOKREA
Ord. pris

Särskilda referenser

isbn
9789187957963