Alvesson, Mats | Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik
  • Alvesson, Mats | Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik

Alvesson, Mats | Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik

225,00 kr
Denna bok är förlagsny.

Författare: Alvesson, Mats
Förlag: Gidlunds förlag
Ämnesord: Universitet
Artikelnr: 505539

Bindning & skick: Danskt band. | År: Utg. 2012 | Omfång: 255 s. | ISBN: 9789178448340 | Språk: Svenska
Typ av bok
Bindning
Kvantitet
LEVERANS: Skickas inom 2-3 vardagar.

  • Säker sajt Säker sajt
  • Billig enhetsfrakt Billig enhetsfrakt
  • 14 dagars ångerrätt med fri retur 14 dagars ångerrätt med fri retur

Våra universitet och högskolor är arenor för bildning, fritt tänkande, intellektuell utveckling och förkovran. Det är väl tanken hos de flesta av oss? Men ser det ut så på våra svenska lärosäten?

I denna antologi rapporterar och analyserar ett antal lektorer och professorer inifrån svenska universitet och högskolor. Sammantaget framträder en bild av våra lärosäten, som står allt längre ifrån klassiska bildningsideal. Det universitet som en gång föddes i Bologna håller nu på att krossas av en Bolognaprocess.

Författarna argumenterar för att både lärares och studenters fria tänkande och kunskapssökande alltmer underkastas byråkratiska och politiska maktprocesser. Undervisningen bedrivs inte längre som fritt kunskapssökande som mål i sig utan som medel för att uppnå ökad anställningsbarhet och politiska målsättningar som jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Kunskapen som förmedlas paketeras och görs likformig, så att den likt en vara i färdig form kan ges till studenten. Relationen mellan lärare och student förvandlas från en som bygger på ömsedigt förtroende och kreativitet, till en där studenten blir ett offer, som behöver beskydd från lärarens professionella omdöme. Därmed efterfrågas numera lärare med terapeutiska förmågor snarare än ämneskunskaper. Hela verksamheten avprofessionaliseras. Den högre utbildningen blir allt lägre.

De iakttagelser jag gjort och de slutsatser jag dragit av att politiken allt oftare blivit en plats där politiker leker marknad bestyrks när jag läser det som redovisas i denna bok. Jag hoppas att fler än jag ska ha glädje och nytta av den, konstaterar Bengt Göransson(s) i antologins efterord.Denna bok är förlagsny.

Författare: Alvesson, Mats
Förlag: Gidlunds förlag
Ämnesord: Universitet
Artikelnr: 505539

Bindning & skick: Danskt band. | År: Utg. 2012 | Omfång: 255 s. | ISBN: 9789178448340 | Språk: Svenska
505539-9789178448340

Särskilda referenser

isbn
9789178448340