Odenstad, Christina | Prov och bedömning i samhällskunskap : en analys av gymnasielärares skriftliga prov
  • Odenstad, Christina | Prov och bedömning i samhällskunskap : en analys av gymnasielärares skriftliga prov

Odenstad, Christina | Prov och bedömning i samhällskunskap : en analys av gymnasielärares skriftliga prov

205,66 kr
Denna bok är förlagsny.

Författare: Odenstad, Christina
Förlag: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet
Genre: Pedagogik
Artikelnr: 421705

Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2011 | Omfång: 181 s. | ISBN: 9789170633324 | Språk: Svenska
Typ av bok
Bindning
Kvantitet
LEVERANS: Skickas inom 5-7 vardagar. Ej tillgänglig i fysisk butik i Umeå just nu.

 

Säker sajt

 

Billig enhetsfrakt

 

14 dagars ångerrätt

Prov har betydelse vid bedömning av elever, men prov styr även elevernas lärande och påverkar den bild de får av ett ämne. Vidare signalerar provens form och innehåll vilken kunskap som läraren bedömer som viktig. Olika former av prov uppmuntrar till olika inärningsstrategier.
Denna studie ger en bild av hur ämnet samhällskunskap framträder i skriftliga prov som har använts inom gymnasieskolan. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv behandlas såväl ämnesdidaktiska som bedömningsmässiga frågor.
Ämnet samhällskunskap framträder i proven som såväl ett orienteringsämne som ett analysämne och ett diskussionsämne. Dessa ämnesdidaktiska profiler kommer mer eller mindre till uttryck inom olika kunskapsområden. Provfrågorna fokuserar på svenska förhållanden på nationell nivå. Undersökningen visar vidare att det råder en form av ämnes- och provtradition som är mer styrande än läroplanens och kursplanens mål. Studien visar att det förekommer prov som inte stimulerar alla elever till att visa sina kunskaper och förmågor. Det finns ett hierarkiskt trappstegstänkande där godkänt motsvarar en förmåga att redogöra för fakta och de högre betygsstegen motsvarar förståelse och analysförmåga. Vidare verkar den ämnesdidaktiska frågan för vem ha betydelse. Studien pekar på att elever på studie- respektive yrkesförberedande program får ta del av olika kunskaps- och ämnessyner och att bedömningen av eleverna skiljer sig åt.


Denna bok är förlagsny.

Författare: Odenstad, Christina
Förlag: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet
Genre: Pedagogik
Artikelnr: 421705

Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2011 | Omfång: 181 s. | ISBN: 9789170633324 | Språk: Svenska
421705-9789170633324

Datablad

BOKREA
Ord. pris

Särskilda referenser

isbn
9789170633324