Thelander, Maria | Om fostran i förskoleklass
  • Thelander, Maria | Om fostran i förskoleklass

Thelander, Maria | Om fostran i förskoleklass

262,00 kr
Denna bok är förlagsny.

Författare: Thelander, Maria
Förlag: Malmö högskola
Genre: Pedagogik
Artikelnr: 300863185

Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2018 | Omfång: 190 s. | ISBN: 9789186295226 | Språk: Svenska
Typ av bok
Bindning
Kvantitet
LEVERANS: Skickas inom 5-7 vardagar.

  • Säker sajt Säker sajt
  • Billig enhetsfrakt Billig enhetsfrakt
  • 14 dagars ångerrätt med fri retur 14 dagars ångerrätt med fri retur
Swedish abstract
Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. De texter som analyseras i studien är läroplaner, kommunala skolplaner och en variation av lokala texter från den aktuella stadsdelen, rektorsområdet, skolan och förskoleklassen. Utföraren av fostransuppdraget är på alla nivåer hemmen och skolan/förskolan, men uppdraget varierar mellan nivåerna. En rörelse syns från en uppdelning mellan hemmets beteendefostran och skolans värdefostran på central nivå till den lokala nivåns framhållande av beteendefostran för båda parter, men där båda också fostrar till värden. Här innefattar fostran också föräldrarna. De tekniker som används är införandet av livskunskap som en lokal styrningsteknik riktad mot individualisering och kulturell omformning, legitimerat genom dess organisation som skolämne. Andra tekniker är disciplinering av kroppen, styrning genom samtal i möten och självstyrning för självreglering genom bestraffning och belöning. Det önskade resultatet av fostransarbetet är likartat på central och regional nivå: ett individualiserat, framgångsorienterat, autonomt, självständigt barn med en kritisk förmåga som utövar självkontroll. Lokalt framträder en nästan motsatt konvention där barnet ses som beroende av andra, ett barn som agerar utifrån kontextuella begränsningar och möjligheter såsom etnicitet och kön, som är empatisk för att förhindra mobbning på skolan, och som har en moralisk inre spärr.


Denna bok är förlagsny.

Författare: Thelander, Maria
Förlag: Malmö högskola
Genre: Pedagogik
Artikelnr: 300863185

Bindning & skick: Häftad. | År: Utg. 2018 | Omfång: 190 s. | ISBN: 9789186295226 | Språk: Svenska
300863185-9789186295226

Särskilda referenser

isbn
9789186295226